Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling, saksliste og tilhørende vedlegg ble postlagt den 23. april. Det viser seg imidlertid at posten ikke har klart å levere innkallingen til alle innen fristen som er en uke før møtedato.
Sakspapirene kan lastes ned her. Ta kontakt for tildeling av passord. 

Sikring av genmateriale

Her er noen fotoglimt fra årets sesong. 

Arbeidet med å sikre genmateriale fra Signaldalelva ble avslutta i høst, men fortsetter neste år.
Resultatet ble 21 røyepar, 16 sjøørretpar og to laksepar av signaldalslaks.

Vannet settes på

Harald Olsborg (t.v.) og Gunnar Elvemo.
 (Fra iStorfjord.com) SIGNALDALEN Laksestammen i Signaldalelva er utrydda. Nå skal det lages en ny signaldalslaks.
Om et par år skal de gyrosmitta elvene i Storfjord rotenonbehandles, og alt liv drepes. Målet er å bli kvitt lakseparasitten gyrodachtylus salaris, som dreper all laks i elver der den finnes. Før behandlinga er det viktig å sørge for at et tilstrekkelig antall av den stedegne laksen overlever. Det er Signaldalelvas grunneierlags prosjekt nå i høst.

Se videoreportasje her!