Aksjon stamfisk

Simon Bråten og Harald Olsborg med karene som skal monteres i høytørka på Nedre Lund.

Signaldalelvas grunneierlag SA (SGSA) er i rute med opplegget for sommerens planlagte stamfiske.

Tre mann fra SGSA sammen med to fra Skibotn JF var tidligere på ekspedisjon til Kvænangsbotn for å rive et settefiskanlegg.

Dette er nå frakta til Nedre Lund, der  Erling har en ledig høytørke som nå er godkjent av Mattilsynet for «oppstalling» av stamfisk.

Oppmonteringen av det som ble revet i Kvænangen mener vi å  kunne komme i gang med i uke 29. Det vi vet vi mangler, er vanntilførselen fra Mannfjellelva og Stormyrbekken. Dette krever mannskap og vi håper flere enn styret er villig til å ta et dugelig tak for å bli ferdig til august, da selve fisket er ment satt  igang.

Alle grunneiere oppfordres til å melde seg på fellestiltaket dette er! Vet du at du  har noen ledige timer eller dager, så ikke nøl med å melde deg til undertegnede.

Harald Olsborg, harald@olsborg.net