Sikring av genmateriale

Her er noen fotoglimt fra årets sesong. 

Arbeidet med å sikre genmateriale fra Signaldalelva ble avslutta i høst, men fortsetter neste år.
Resultatet ble 21 røyepar, 16 sjøørretpar og to laksepar av signaldalslaks.