Stamfiske

Stamfiske 2014.

Resultatet av aksjon stamfiske gav oss 21 sjørøye-par, 16 sjøørret-par og to lakse-par, som nå «modnes» i genbanken.

Av fangsten er de fire laksene det mest positivt overraskende, da laksestammen i elva offisielt var erklært utdødd.

Det ble samla solgt 110 fiskedøgn fordelt på ett- og to-døgnskort, i tillegg til de fem sesongkortene som er tillatt solgt.

Fangstrapporteringen fra grunneierne er det grunn til å tro kan være mangelfull, så det nye styret bør finne en løsning dernettsida  vår  blir mer aktivt brukt.

Fangstrapporten viser:
34 laks – 156,7 kg,
500 sjøørret – 538,85 kg
129 sjørøyer – 94,59 kg