Sterk dugnadsinnsats

Oversikt over timeforbruk i anledning «fiskestall» i tørka på Nedre Lund og stamfiske, viser en total på 882 timer.

Dette inklusiv riving/henting i Kvænangen og gjenoppbyggingen på Lund. Den viser også 19 navn på grunneiere som har bidratt, de fleste langs elva med stamfiske. Her kan det være at noen har falt ut og noen som ikke har meldt sin innsats, da det har vært en umulig jobb for leder å holde orden på all kommen og gåen.

Det skal uansett sies at SG er takknemlig for innsatsen.