La Signaldalelva leve!

Om vi avstår fra mataukfiske i sommer og i stede lar all fisk gå oppover elva for innfangning som stamfisk, kan vi oppnå at elva snart kan ha bygget bestandene opp igjen .


• Den innfangede originale laksen strykes for rogn og melke .
• Ørret og røye behandles i saltvann til den er fri for Gyrodactylus – og settes «rett ut i elva» vår igjen!

Begge betydelige bidrag til reetablering av fiskebestandene våre.
Tenk fremtid for elva – Vern om fisken denne sommeren.

Styret Signaldalelvas Grunneierlag SA har vedtatt at det ikke åpnes for sportsfiske inneværende sesong for å prioritere fangst til genbank og fiskestall i sjø for slipp etter rotenonbehandlingen.

SPORTSFISKE ER IKKE TILLATT

Ta kontakt om du vil bidra under stamfisket som starter 8. august!