Innkalling til iverksettingsmøte

Annonse i Nordlys i dag.

Innkalling til iverksettingsmøte for pliktig organisering av fiske i Signaldalelva. 

Tidspunkt: Tirsdag 17. oktober 2017 kl. 18:00

Sted: Welcome Inn Hotel Lyngskroa

Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk pålegger rettighetshavere i laksevassdrag med gytebestandsmål over 100 kilo hunnfisk å etablere pliktig organisering og drift av vassdraget.

Organiseringen skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgaver som følger av lakse- og innlandsfiskloven.

Vi vil videreføre dagens organisering i vassdraget, og med hjemmel i forskriftens §3, 5. ledd, kalles med dette alle rettighetshavere på lakseførende strekning av Signaldalelva inn til iverksettingsmøte.

NB! Ta kontakt om du er rettighetshaver og ikke har fått innkalling per brev. 

Om rettighetshaverne ikke motsetter seg organiseringen innen 2 uker etter denne kunngjøringen godkjenner de en videreføring av andelsberegningen sli den vil bli praktisert iht. vedtektene for Signaldalelvas Grunneierlag SA.

Om flertall for iverksetting ikke er stort nok iht. forskriften, vil møtet bli omgjort til et forberedende møte iht. §3, 4. ledd.

Innsigelser sendes til: Signaldalelvas Grunneierlag SA v/ Harald Olsborg, Signaldalsvegen 1240, 9046 Oteren, Tlf. 456 65 604.