Full oppslutning om felles organisering

Fra iverksettelsesmøtet på Lyngskroa i kveld.

På kveldens iverksettelsesmøte var det full oppslutning om å iverksette felles organisering av fisket i Signaldalelva.

Organiseringa skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene som følger av lakse- og innlandsfiskloven.

Med godkjente fullmakter var det 43 stemmeberettigede på møtet, og alle stemte for.