Rognplanting

Lørdag ble det plantet lakserogn i Signaldalelva. Røyerogna blir klekket i klekkeriet, og yngelen settes ut i månedsskiftet mai/juni.

Øyvind og Morten
Morten og Øyvind
Alf-Arne og Eskil
Alf-Arne og Eskil
Alf-Arne og Eskil
Leif sto for transport og registreringer
Hans-Ove