Pga. koronasituasjonen utsettes Årsmøte 2019 – Møtetidspunkt ikke fastsatt.

Vedtektene sier at ordinært Årsmøte skal holdes innen 30. april påfølgende år. Men pga. Storfjord-samfunnets (kommunens) tiltak for å forebygge spredning av koronavirus, utsettes møtet inntil situasjonen tillater det.

Årsmøtet innkalles av styrets leder. Innkalling til Årsmøte sendes slik at den er medlemmene i hende senest en uke før møtet. Innkalling og saksliste sendes medlemmene på den adresse som fremkommer av medlemsregisteret.
Saker som medlemmene ønsker behandlet, må være innkommet til styret før innkalling sendes ut.