Om

Signaldalelva ligger i Storfjord kommune i Troms fylke, ca. 90 km fra Tromsø by.

Elva starter ved Golddajávri ved svensk/finskgrensa, og renner ned Stordalen og Signaldalen, og har sitt utløp innerst i Storfjorden.

Signaldalelva renner i vakre omgivelser, omgitt av majestetiske fjell, og består av både stille områder, høler og stryk.
Elva har tidligere hatt en bra laksestamme. Så bra at engelske fiskelorder i sin tid kom hit for å fiske.
Vassdraget har opp gjennom tidene blitt brukt som ”spiskammer” for lokalbefolkningen.

Elva har gitt gode forekomster av både av laks, sjøørret og sjørøye. I dag betraktes imidlertid laksestammen i Signaldalelva som utryddet, noe som sannsynligvis skyldes lakseparasitten Gyrodactylus Salaris (GS). 

GS er en parasitt som sannsynligvis kom fra Sverige til Norge på 70-tallet gjennom oppdrettsnæringa, og utgjør i dag en meget stor trussel for de norske villaksstammer. GS fester seg utpå huden av lakseungene, og soppdannelse gjør at yngelen dør.

Forskning viser imidlertid at yngel av sjørøye og sjøørret klarer seg greit mot parasitten. Parasitten er ikke dødelig for voksen fisk, og fiskekvaliteten påvirkes følgelig ikke.

Fisket forvaltes av Signaldalelvas Grunneierlag SA. Laget ble opprinnelig stiftet under navn Signaldal Sportsfiskeklubb i 1942. I 1961 ble navnet endret til Indre Storfjord jeger- og fiskeforening, og i 1995 til

Signaldalelvas Grunneierlag som endret organisasjonsform til samvirkeforetak i 2012.

Det er omlag 60 grunneiere til vassdraget hvorav 45 er tilsluttet Signaldalelvas Grunneierlag SA (2015)