Informasjon

Forbud mot fiske og vannsport i Signaldalelva

I henhold til Forskrift-om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Storfjord, Kåfjord, Målselv og Balsfjord kommuner, Troms er det forbudt å drive fiske og vannsport i bekjempelsessonen.

Vannsport er tillatt dersom utøverne med skriftlig egenerklæring kan dokumentere nødvendig forebygging av smittespredning.

Matloven § 19 første ledd sier at enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom. Alle som benytter seg av anadrome vassdrag er ansvarlige for å desinfisere eller sikre at utstyr som brukes ikke kan videreføre smitte.

Krav om desinfisering ved flytting av utstyr mellom vassdrag

Omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr § 45 retter seg mot enhver og sier at fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag, skal tørkes eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag.

 Tilbud om desinfisering av utstyr

Signaldalelva Grunneierlag SA holder desinfeksjonsstasjon slik at alle som skal bruke elva har tilgang til å få desinfisert utstyr. Desinfeksjonsstasjonen er lokalisert ved og betjenes av Hatteng Grillbar.

 Når åpnes det for fiske i Signaldalelva

Det blir normalt sett ikke åpnet for fiske etter laks i et vassdrag fra det er definert som ferdig behandlet og fram til friskmelding. Dette er for å sikre at bestandene bygges opp igjen på kortest mulig tid.

Elva kan tidligst friskmeldes fem år etter behandling.