Sikring av genmateriale

Her er noen fotoglimt fra årets sesong. 

Arbeidet med å sikre genmateriale fra Signaldalelva ble avslutta i høst, men fortsetter neste år.
Resultatet ble 21 røyepar, 16 sjøørretpar og to laksepar av signaldalslaks.

Vannet settes på

Harald Olsborg (t.v.) og Gunnar Elvemo.
 (Fra iStorfjord.com) SIGNALDALEN Laksestammen i Signaldalelva er utrydda. Nå skal det lages en ny signaldalslaks.
Om et par år skal de gyrosmitta elvene i Storfjord rotenonbehandles, og alt liv drepes. Målet er å bli kvitt lakseparasitten gyrodachtylus salaris, som dreper all laks i elver der den finnes. Før behandlinga er det viktig å sørge for at et tilstrekkelig antall av den stedegne laksen overlever. Det er Signaldalelvas grunneierlags prosjekt nå i høst.

Se videoreportasje her!

 

Aksjon stamfisk

Simon Bråten og Harald Olsborg med karene som skal monteres i høytørka på Nedre Lund.

Signaldalelvas grunneierlag SA (SGSA) er i rute med opplegget for sommerens planlagte stamfiske.

Tre mann fra SGSA sammen med to fra Skibotn JF var tidligere på ekspedisjon til Kvænangsbotn for å rive et settefiskanlegg.

Dette er nå frakta til Nedre Lund, der  Erling har en ledig høytørke som nå er godkjent av Mattilsynet for «oppstalling» av stamfisk.

Oppmonteringen av det som ble revet i Kvænangen mener vi å  kunne komme i gang med i uke 29. Det vi vet vi mangler, er vanntilførselen fra Mannfjellelva og Stormyrbekken. Dette krever mannskap og vi håper flere enn styret er villig til å ta et dugelig tak for å bli ferdig til august, da selve fisket er ment satt  igang.

Alle grunneiere oppfordres til å melde seg på fellestiltaket dette er! Vet du at du  har noen ledige timer eller dager, så ikke nøl med å melde deg til undertegnede.

Harald Olsborg, harald@olsborg.net

Info-tavler

På bildet er det Gunnar Sandvik, Harald Olsborg Gunnar Elvemo og Simon Bråten som er i aksjon i regnværet.

Grunneierlaget starta i dag oppsettinga av informasjonstavler. Den første ble satt opp ved rasteplassen på Taterneset. Nå står P-plassen ved Brunes for tur, og senere skal det komme flere.